De rol van het bandenpatroon:

2021-07-02

Kortom, de belangrijkste functie van debandpatroon is om de wrijving tussen het loopvlak en het wegdek te vergroten om te voorkomen dat het wiel wegglijdt, wat hetzelfde is als het zoolpatroon.

Debandpatroon verbetert de grondcontactelasticiteit van het loopvlak. Onder invloed van de tangentiële kracht (zoals aandrijfkracht, remkracht en laterale kracht) tussen het loopvlak en het wegdek, kan het patroonblok een grotere tangentiële elastische vervorming veroorzaken. Naarmate de tangentiële kracht toeneemt, neemt de tangentiële vervorming toe en neemt ook het "wrijvingseffect" van het contactoppervlak toe, waardoor het wegglijden of slippen van het loopvlak op het wegdek wordt voorkomen. Dit elimineert grotendeels de tekortkomingen van niet-patroon (licht loopvlak)bandenthat are easy to slip, making the car performance related to the friction between the bandand the road surface-dynamic, braking, steering and driving safety There is a reliable guarantee for normal performance. Studies have shown that the factors that produce the friction between the tread and the road surface also include the adhesion between the two sides, the molecular gravitational effect, and the new micro-cutting effect of the pavement's small rain on the surface of the tread. However, its main role is What is still the elastic deformation of the pattern block.